General Category > Filipino Bible

Fasting

(1/2) > >>

Cassey:
Paano po ba ang pag aayuno ? Tuwing kelan po ba ito ginagawa at ilang araw po ang dapat itagal nito ?? Salamat po .

To God be the Glory

Cassey:
Hello po

jorily30@gmail.com:
Wag kNg mag aayuno... hindi yan isang bagay napapasaya mu ang Diyos ..gawin mukang ang kabutihan napapasaya sa kanya ..

Love:
Sabi sa bible ang "Pagaayuno" ay isang act ng "pagsamba" sa Dios.

Lucas, 2:37 - At siya'y bao nang walongpu't apat na taon), na hindi humihiwalay sa templo, at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pagaayuno at mga pagdaing.

Love:
Mateo, 6:16 - Bukod dito, pagka kayo'y nangagaayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha: sapagka't kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nangagaayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti.
Mateo, 6:17 - Datapuwa't ikaw, sa pagaayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo, at hilamusan mo ang iyong mukha;
Mateo, 6:18 - Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nagaayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim: at ang Ama mo, na nakakikita sa lihim, ay gagantihin ka.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Reply

Go to full version