Author Topic: Fasting  (Read 23499 times)

Cassey

  • Guest
Fasting
« on: June 10, 2015, 12:34:47 AM »
Paano po ba ang pag aayuno ? Tuwing kelan po ba ito ginagawa at ilang araw po ang dapat itagal nito ?? Salamat po .

To God be the Glory

Cassey

  • Guest
Re: Fasting
« Reply #1 on: June 10, 2015, 12:44:11 AM »
Hello po

jorily30@gmail.com

  • Guest
Re: Fasting
« Reply #2 on: June 16, 2015, 05:35:42 PM »
Wag kNg mag aayuno... hindi yan isang bagay napapasaya mu ang Diyos ..gawin mukang ang kabutihan napapasaya sa kanya ..

Love

  • Guest
Re: Fasting
« Reply #3 on: June 27, 2015, 11:48:47 AM »
Sabi sa bible ang "Pagaayuno" ay isang act ng "pagsamba" sa Dios.

Lucas, 2:37 - At siya'y bao nang walongpu't apat na taon), na hindi humihiwalay sa templo, at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pagaayuno at mga pagdaing.

Love

  • Guest
Re: Fasting
« Reply #4 on: June 27, 2015, 11:52:30 AM »
Mateo, 6:16 - Bukod dito, pagka kayo'y nangagaayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha: sapagka't kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nangagaayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti.
Mateo, 6:17 - Datapuwa't ikaw, sa pagaayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo, at hilamusan mo ang iyong mukha;
Mateo, 6:18 - Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nagaayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim: at ang Ama mo, na nakakikita sa lihim, ay gagantihin ka.

Love

  • Guest
Re: Fasting
« Reply #5 on: June 27, 2015, 12:00:12 PM »
Tandaan mo sabi "upang huwag kang makita ng mga tao"

Mateo, 6:18 - Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nagaayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim: at ang Ama mo, na nakakikita sa lihim, ay gagantihin ka.

Wag mong ipapaalam sa kahit kanino ang pagaayuno mo para magkaroon ka ng ganti mula sa Ama na nakakakita sa lihim.