General Category > Filipino Bible

dugo ni jesus

(1/1)

CrisSel15:
Bakit po ba dugo ni jesus ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan?

Ronel Acedillo:
Biyaya at kapayapaan mula sa Dios at kay Cristo na ating Panginoon

ang  sumaaating lahat ***
     
          Dahil sa  "pag -ibig " ng Dios sa atin  sinugo nya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tubusin ang ating mga kasalanan ng dugo ni Jesus.

.  Noong unang mga panahon ay nagpapatay ng hayop at susunugin ang inihahain ng tao  ang pinantutubos sa kasalanan 
ng Tao,dahil sa katigasan ng ulo at gawang masama ay nililipol ng Dios ang mga Tao.
MGA TAGA ROMA 3:25 Na siyang inilagay ng Dios na maging taga pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya
ng Tao,,sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pag pansin sa mga kasalanan na nagawa pagpapahinuhod ng Dios:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version