General Category > Filipino Bible

new name of jesus

(1/1)

michael saliva:
The new name of Jesus in book of revelation 2:17 and 3:12 was come now I will frobe it

roggertare:
So what is the new name of Jesus

Ronel Acedillo:
Walang iba o bagong pangalan si Hesus
Ang binabanggit sa rev.2;17 ay *** Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siyay bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na iisang bagong pangalan, na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap.

  Ang sinasabihan ng Dios dito ay ang kanyang Iglesia, kung sino daw ang magtagumpay ( ito yung mga maliligtas na bubuhaying muli ) ay bibigyan ko ng manang natatago, ( ito yung pangako ng Dios na buhay na walang hanggan ) at siyay bibigyan ko ng batong puti, ( ito yung ating katawan natin na papalitan ng walang kasiraan ) na may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. ( ito yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, ito yung mga maliligtas ang kaluluwa. )

  Hindi si Hesus ang sinasabihan dito ng Dios kapatid sana maunawaan mo talinghaga ng Dios.Godbless...

Navigation

[0] Message Index

Go to full version